top of page

PROSIECT PRYDER 

Cydweithrediad rhwng Teleri Lea ac ymarferydd creadigol Huw Meredydd Owen oedd yn ymchwilio sut gall gosodiadau celf addasu gofod oriel gelf er mwyn creu amgylcheddau oedd yn cefnogi iechyd a lles y cyhoedd a phobl pryderus. 

Archwiliad i sut gallwn wella ein perthynas gyda’r byd naturiol trwy ei symboleiddio o fewn dyluniadau a sut gallwn gynyddu'r ffyrdd fedrwn fanteisio ar eu rhinweddau therapiwtig. 

14.01.19 - 24.03.19

cefnogir gan Meddwl.org

Lottery_funding_strip_landscape_colour.j
bottom of page