top of page

Dylunio Cynnyrch

Mae Teleri wrthi’n astudio MA mewn Crefft yn yr Ysgol Celf ym Manceinion. Tra iddi astudio mae hi wedi derbyn bwrsari i archwilio themâu Diwylliant, Cyfeillgarwch, Cyfnewid a Dysgu rhwng Tsieina a’r DU.

LEA_Fluid Shade_5.jpg
LEA_Fluid Shade_2.jpg

Mae'r darnau cul yn ymateb i lif yr aer tra bod eu harwyneb gwyn yn caniatáu i'r golau belydru, ffactorau sydd yn ychwanegu at effaith lleddfol a myfyriol y gwaith. Mae yna drefn mewn llonyddwch, ond eto mae anhrefn yn cael eu datrys trwy symudiad.

Cefnfor o Olau

2022

Mae Cefnfor o Olau yn defnyddio patrymau Tsieineaidd i archwilio sut y gall papur wedi ei dorri cyfleu egni a bywyd y môr. Trwy ddewis lamplenni wedi eu creu o bapur, gallwn leihau faint o blastig sy'n ffeindio’i ffordd i'r môr.

LEA_Ocean of Light_8.jpg

Fluid Shade

2022

Mae bwrsari Dr Lee Kai Hung wedi galluogi Teleri i ddylunio a chreu lamplenni sydd wedi’u hysbrydoli gan yr athronydd Taoaidd Chuang Tzu. Dysgodd Teleri fod byd mewn ffordd Daoaidd yn fater o gydbwyso grymoedd gwrthwynebol, trwy dderbyn ond eto byw ar wahân i realiti.

LEA_Ocean of Light_6.jpg
bottom of page